Andrea
Ipinze
Comunicadora social especializada en culturas y comunicación descolonizadora